همه چيز درباره ي كره ي زمين

 

1- سن تقريبي كره ي زمين جدود چهار ميليارد وپانصد ميليون سال است.

2- كره ي زمين از پنج قاره با مساحت هاي ذيل تشكيل شده است:

الف- قاره ي آسيا000/200/44 كيلومتر مربع

ب-   قاره ي آفريقا000/800/29 كيلومتر مربع

ج-   قاره ي آمريكاي شمالي و مركزي 000/397/24 كيلومتر مربع

      قاره ي آمريكاي جنوبي 000/921/17 كيلومتر مربع

      و در مجموع كل قاره ي آمريكا 000/318/44 كيلومتر مربع

د-    قاره ي اروپا 000/050/10 كيلومتر مربع

ه -  قاره ي استراليا و جزاير آرام 000/000/9 كيلومتر مربع

3- مساحت كل كره ي زمين 000/100/510 كيلومتر مربع است كه از اين مقدار 71% آن آب و 29% بقيه را خشكي   

     فراگرفته است.

4- حجم كره ي زمين 000/210/841/000/082/1 كيلومتر مكعب است.

5- وزن تقريبي كره ي زمين حدود 6 كاترليون است: قطر كره ي زمين از خط استوا 755/12 كيلومتر است.

6- خط استوا 761/400 كيلومتر طول دارد يا به عبارت ديگر محيط تقريبي كره ي زمين.

7- شعاع متوسط كره ي زمين 6370 كيلومتر است.

8- بلندترين نقطه ي كره ي زمين قله ي اورست در كوه هاي هيماليا ست كه8886 متر ارتفاع دارد و ژرف ترين نقطه ي زمين نقطه اي در اقيانوس آرام و در نزديكي مجمع الجزاير فيليپين است كه 11521 متر عمق دارد.
نوشته شده توسط علی صابری در پنجشنبه ۴ اسفند۱۳۸۴ ساعت ۲۰:۵۳ بعد از ظهر | لینک ثابت |
 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar